கணபதியப்புவின் காலக்கணிப்பு - 09-07-2023

கணபதியப்புவின் காலக்கணிப்பு - 09-07-2023 | கொலையாளிகளே கொலை செய்த எலும்புகளுக்கு காவல் எண்டா பாருங்கோ தமிழின படுகொலைக்கு எச்ச சொச்சமாய் நீதி கேட்டு மண்ணுக்கு மேல வாற எலும்புகள் பத்திரமா இருக்குமா எண்டது தான் இப்பவுள்ள பெரிய கேள்வி !!!

09-07-2023


Recent Updates